Szachowy Turniej dla Dorosłych – 14 kwietnia 2016

Informujemy, że 14 kwietnia 2016 roku (czwartek) odbędzie się Szachowy Turniej dla Dorosłych w ramach czwartkowych spotkań szachowych.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy !!!

Turniej ma na celu konsolidację środowiska szachowego w szkole oraz popularyzację gry w środowisku lokalnym.

Zasady turnieju:

  • turniej dla dorosłych na dystansie 7 rund 60 minut na partię dla zawodnika
  • system rozgrywek zależny od ilości zgłoszeń
  • maksymalna ilość osób – 18 ze względu na posiadane zegary
  • rozpoczęcie turnieju przy minimum 6 osobach 14 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 18:00
  • odprawa 17:45 przed zawodami
  • przewidziane nagrody.

Zgłoszenia:

  • zgłoszenia należy dokonać do 12 kwietnia 2016 roku (wtorek) telefonicznie do nauczyciela p. Sławomira Jochyma tel. 535 727 459
  • lub poprzez przedstawiciela naszego klubu sportowego L.A.S. p. Annę Luty tel. 602 810 397 (po godzinie 16:00)
  • w zgłoszeniu należy podać: imię nazwisko, rok urodzenia, posiadaną kategorię lub ranking (turniej nie podlega ocenie rankingowej).

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

ksz2016