Badania lekarskie

Posiadanie aktualnych badań lekarskich jest obowiazkowe, jest warunkiem dopuszczenia zawodnika do treningów KS L.A.S. Badania lekarskie to troska o życie i zdrowie naszych dzieci!

Badania lekarskie można wykonać:
– w specjalistycznych przychodniach sportowych, np. w COMS
– podczas konsultacji lekarza sportowego w SP 128 najbliższe badania planujemy pod koniec września 2016.

Otrzymane zaświadczenie lekarskie lub kartę zawodnika z wpisem lekarza należy przekazać trenerowi danej drużyny.