Badania lekarskie

W drużynach Klubu Sportowego L.A.S. obowiązują badania sportowe i musi zostać zachowana ich ciągłość. Otrzymane zaświadczenie lekarskie lub kartę zawodnika z wpisem lekarza należy przekazać trenerowi danej drużyny. Brak aktualnego zaświadczenia, aktualnej karty będzie skutkował niedopuszczeniem zawodnika do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych z ramienia MZPN. Pozostałym zawodnikom, młodszym lub nie uczestniczącym w rozgrywkach ligowych, gorąco rekomendujemy wzięcie udziału w badaniach.

Badania lekarskie można wykonać:
– w specjalistycznych przychodniach sportowych, np. w COMS
– podczas konsultacji lekarza sportowego organizowanych przez Klub – informacje na głównej stronie Klubu lub facebooku klubowym.

Otrzymane zaświadczenie lekarskie lub kartę zawodnika z wpisem lekarza należy przekazać trenerowi danej drużyny.