Kontakt

Klub Sportowy L.A.S.
ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa, tel. 510 822 060
Internet: www.kslas.pl  www.facebook.com/KlubSportowyLAS
Adres e-mail Zarządu Klubu:  kslas@kslas.pl

Kontakt do Koordynatora: Piotr Walas, tel. 510 822 060 e-mail: pilkanozna@kslas.pl
Kontakt z Biurem Rachunkowym Klubu: Iwona Mieczkowska,
tel. 505 932 192, iwona.mieczkowska@op.pl

KRS: 0000464234
NIP: 9522125484
REGON: 146789810
Bank: mBank S.A.  nr konta:  53 1140 2004 0000 3002 7481 2243