Powstanie Klubu

Klub Sportowy L.A.S. jest stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych Społecznie.

Stowarzyszenie powstało 24 lutego 2013 roku wyrazem woli 24 Członków Założycieli, osób zamieszkałych, pracujących lub w inny sposób powiązanych z osiedlem Las w dzielnicy Warszawa Wawer. Klub jest inicjatywą społeczną ludzi, którzy są zdeterminowani do tworzenia lokalnych warunków do uprawiania sportu i rekreacji, w szczególności dla dzieci i młodzieży.