Opłaty

Regulamin składek członkowskich zawodników trenujących w Klubie Sportowym L.A.S.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy L.A.S. z dnia 06.09.2021 r. przedstawiamy zasady oraz wysokość składek członkowskich dla członków wspierających KS L.A.S., obowiązujących w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Dodatkowa składka na opłacenie wynajmu obiektów treningowych w okresie zimowym zostaje rozłożona na 10 rat w roku i wliczona w składki miesięczne po 20zł / mc.
Powyższe ma zastosowanie w odniesieniu do każdej drużyny sekcji piłki nożnej.
Roczna suma składek pozostaje bez zmian.

Wysokość składek:
1. sekcja piłki nożnej, drużyna trenująca 2 razy w tygodniu: opłata 130zł / mc
2. sekcja piłki nożnej, drużyna trenująca 4 razy w tygodniu (3 treningi piłkarskie + 1 zajęcia motoryczne): opłata 170zł / mc
3. sekcja tenisa stołowego drużyna trenująca 1 raz w tygodniu: opłata 50zł / mc

W przypadku przynależności jednej osoby do kilku sekcji Klubu, opłata członkowska stanowi sumę należnych opłat ustalonych dla poszczególnych sekcji/drużyn.

Składki członkowskie należy opłacać przez 10 miesięcy w roku, tj. z pominięciem miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia.
Składki członkowskie należy opłacać przelewem do 10 dnia miesiąca na konto bankowe Klubu:
mBank S.A.  53 1140 2004 0000 3002 7481 2243  tytuł przelewu „Składka członkowska imię i nazwisko zawodnika, sekcja, opłata za RRRR.MM”  (RRRR=rok, MM=miesiąc).
W przypadku opłacania składek członkowskich dla kilku zawodników łącznie w jednym przelewie, należy w tytule podawać imiona i nazwiska wszystkich osób, za które jest uiszczana opłata.