Opłaty

Regulamin składek członkowskich zawodników trenujących w Klubie Sportowym L.A.S.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy L.A.S. z dnia 24.08.2020 r. przedstawiamy zasady oraz wysokość opłat składek członkowskich dla członków wspierających KS L.A.S., obowiązujących w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r. 

  1. sekcja piłki nożnej, drużyna trenująca 2 razy w tygodniu: opłata 110zł / mc
  2. sekcja piłki nożnej, drużyna trenująca 4 razy w tygodniu (3 treningi piłkarskie + 1 zajęcia motoryczne): opłata 150zł / mc
  3. sekcja tenisa stołowego drużyna trenująca 1 raz w tygodniu: opłata 50zł / mc

Dla sekcji piłki nożnej zostaje wprowadzona dodatkowa składka w kwocie 200zł na sezon (płatność jednorazowa w listopadzie lub 2 ratach: 100zł w listopadzie, 100zł w lutym),  mająca pokryć koszty wynajmu balonów i sal gimnastycznych w zimie. Koszty te są znacznie wyższe od prowadzenia zajęć na boiskach niezadaszonych w okresie letnim.

W przypadku przynależności jednej osoby do kilku sekcji Klubu, opłata członkowska stanowi sumę należnych opłat ustalonych dla poszczególnych sekcji/drużyn.

Składki członkowskie należy opłacać przez 10 miesięcy w roku, tj. z pominięciem miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia.
Składki członkowskie należy opłacać przelewem do 10 dnia miesiąca na konto bankowe Klubu:
mBank S.A.  53 1140 2004 0000 3002 7481 2243  tytuł przelewu „Składka członkowska imię i nazwisko zawodnika, sekcja, opłata za RRRR.MM”  (RRRR=rok, MM=miesiąc).
W przypadku opłat składek członkowskich dla kilku zawodników, należy w tytule przelewu podawać ich imiona i nazwiska.