Opłaty

Ważna informacja!
Dnia 27.01.2022 roku nastąpiła zmiana rachunku bankowego Klubu. Od teraz prosimy dokonywać przelewów wyłącznie na poniższy nowy nr konta: 27 1240 1095 1111 0011 1117 1856 prowadzony przez Bank Pekao S.A. Za utrudnienia przepraszamy!

Regulamin składek członkowskich zawodników trenujących w Klubie Sportowym L.A.S.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy L.A.S. z dnia 06.09.2021 r. przedstawiamy zasady oraz wysokość składek członkowskich dla członków wspierających KS L.A.S., obowiązujących w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Dodatkowa składka na opłacenie wynajmu obiektów treningowych w okresie zimowym zostaje rozłożona na 10 rat w roku i wliczona w składki miesięczne po 20zł / mc.
Powyższe ma zastosowanie w odniesieniu do każdej drużyny sekcji piłki nożnej.
Roczna suma składek pozostaje bez zmian.

Wysokość składek członkowskich:
1. sekcja piłki nożnej, drużyna trenująca 2 razy w tygodniu: składka 130zł / mc
2. sekcja piłki nożnej, drużyna trenująca 4 razy w tygodniu (3 treningi piłkarskie + 1 zajęcia motoryczne): składka 170zł / mc
3. sekcja tenisa stołowego drużyna trenująca 1 raz w tygodniu: składka 60zł / mc

W przypadku przynależności jednej osoby do kilku sekcji Klubu, opłata członkowska stanowi sumę należnych opłat ustalonych dla poszczególnych sekcji/drużyn.

Składki członkowskie należy opłacać przez 10 miesięcy w roku, tj. z pominięciem miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia.
Składki członkowskie należy opłacać przelewem do 10 dnia miesiąca na konto bankowe Klubu:  27 1240 1095 1111 0011 1117 1856  Bank Pekao S.A.
 tytuł przelewu „Składka członkowska imię i nazwisko zawodnika, sekcja, opłata za RRRR.MM”  (RRRR=rok, MM=miesiąc).
W przypadku opłacania składek członkowskich dla kilku zawodników łącznie w jednym przelewie, należy w tytule podawać imiona i nazwiska wszystkich osób, za które jest uiszczana opłata.