Składki Członkowskie / Opłaty

Regulamin składek członkowskich zawodników trenujących w Klubie Sportowym L.A.S.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy L.A.S. z dnia 29.08.2023 r. przedstawiamy zasady oraz wysokość składek członkowskich dla członków wspierających Klubu Sportowego L.A.S., obowiązujące w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. 

Wysokość miesięcznych składek członkowskich:

  1. sekcja piłki nożnej, drużyny trenujące 2 razy w tygodniu: składka 180zł / mc
  2. sekcja piłki nożnej, drużyny trenujące 4 razy w tygodniu (3 treningi piłkarskie + 1 zajęcia motoryczne): składka 240zł / mc
  3. sekcja tenisa stołowego, grupy trenujące 1 raz w tygodniu: składka 70zł / mc

Składka członkowska jest stała, niezależnie od faktycznych obecności dziecka na zajęciach oraz ilości zajęć w danym miesiącu.
Zawodnicy mający opóźnienia w płatnościach nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.

Dla nowych zawodników piłki nożnej obowiązuje zakup pakietów startowych – podstawowego lub rozszerzonego w odpowiednim rozmiarze, które są dostępne w naszym sklepiku – https://kslas.pl/kategoria-produktu/pakiety-startowe/

W przypadku przynależności jednej osoby do kilku sekcji Klubu, opłata członkowska stanowi sumę należnych opłat ustalonych dla poszczególnych sekcji i drużyn.
Składki członkowskie regularnie należy opłacać przez 10 miesięcy w roku, tj. z pominięciem miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia.
Składki członkowskie (regularne) należy opłacać przelewem do 10 dnia miesiąca na konto bankowe Klubu:  27 1240 1095 1111 0011 1117 1856  Bank Pekao S.A.
 tytuł przelewu „Składka członkowska imię i nazwisko zawodnika, sekcja, opłata za RRRR.MM”  (RRRR=rok, MM=miesiąc).
W przypadku opłacania składek członkowskich dla kilku zawodników łącznie w jednym przelewie, należy w tytule podawać imiona i nazwiska wszystkich osób, za które jest uiszczana opłata.