Archiwum autora: Julek Podpora

Rozpoczęliśmy nabór nowych zawodników

Ruszamy z naborem do nowej drużyny 2018-2019!!! Pierwsze zajęcia już w pierwszym tygodniu września 2023! 
Więcej info na stronie tej drużyny tutaj.
Istnieje możliwość dołączenia do obecnych drużyn w ramach wolnych miejsc – zapraszamy do kontaktu z trenerami.

 

Informacja o zmianie składek członkowskich dla zawodników Klubu Sportowego L.A.S. od 1 września 2022r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy L.A.S. z dnia 24.08.2022r. przedstawiamy zasady oraz wysokość składek członkowskich dla członków wspierających KS L.A.S., obowiązujące w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 

Wysokość składek członkowskich:

  1. sekcja piłki nożnej, drużyny trenujące 2 razy w tygodniu: składka 150zł / mc
  2. sekcja piłki nożnej, drużyny trenujące 4 razy w tygodniu (3 treningi piłkarskie + 1 zajęcia motoryczne) oraz uczestniczące w rozgrywkach MZPN: składka 200zł / mc
  3. sekcja tenisa stołowego grupy trenujące 1 raz w tygodniu: składka 70zł / mc

W przypadku przynależności jednej osoby do kilku sekcji Klubu, opłata członkowska stanowi sumę należnych opłat ustalonych dla poszczególnych sekcji i drużyn.
Składki członkowskie należy opłacać przez 10 miesięcy w roku, tj. z pominięciem miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia.
Składki członkowskie należy opłacać przelewem do 10 dnia miesiąca na konto bankowe Klubu:  27 1240 1095 1111 0011 1117 1856  Bank Pekao S.A.
 tytuł przelewu „Składka członkowska imię i nazwisko zawodnika, sekcja, opłata za RRRR.MM”  (RRRR=rok, MM=miesiąc).
W przypadku opłacania składek członkowskich dla kilku zawodników łącznie w jednym przelewie, należy w tytule podawać imiona i nazwiska wszystkich osób, za które jest uiszczana opłata.

Z poważaniem,
Zarząd Klubu Sportowego L.A.S.