Nabór Piłka Nożna

Nabór zawodników / Deklaracja członkowska

Osoby zdecydowane zapisać swoje dziecko na treningi piłkarskie Klubu Sportowego L.A.S., proszone są o wypełnienie poniższej deklaracji członka wspierającego Stowarzyszenia Klub Sportowy L.A.S.
Zawodnicy kontynuujący treningi w KS L.A.S. w nowym sezonie, nie zapisują się do Klubu po raz kolejny.
Szkolenie zawodników objęte jest dofinansowaniem z programu „Klub” Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacji na szkolenie sportowe z miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Wawer.
Wiążące decyzje o przyjęciu na zajęcia piłki nożnej podejmuje trener KS L.A.S. opiekujący się daną drużyną.  Roczniki 2005 i 2006 trener A. Sidorek. Roczniki 2007 i 2008 trenerzy P. Wyszyński oraz Łukasz Bocian. Roczniki 2009-2011 trener P. Murawski. Najmłodsze roczniki 2011-2013 trener Michał Drużba.  Dane kontaktowe do trenerów są na stronach drużyn piłkarskich.
W sezonie 2017/2018 KS L.A.S. będzie prowadzić treningi piłki nożnej dla jednej nowej drużyny 2013/2012 oraz drużyn z roczników 2012-2005 kontynuujących zajęcia.

Imię dziecka (wymagane)

Nazwisko dziecka (wymagane)

Szkoła do której uczęszcza dziecko (zmień jeśli inna)

Rok urodzenia dziecka (wymagane)

Klasa do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2017/2018 (wymagane)

Imie i Nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego (wymagane)

Numer telefonu Rodzica/Opiekuna Prawnego (wymagane)

Adres email (wymagane)

Pakiet startowy (wymagane)

Informacja dodatkowe dla Klubu Sportowego / trenera

* Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy L.A.S.
* Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć sportowych organizowanych przez KS L.A.S. oraz publikację tego wizerunku na stronach internetowych KS L.A.S. oraz na materiałach promocyjnych KS L.A.S.
* Zobowiązuję się do terminowego opłacania składki członkowskiej uchwalanej przez Zarząd Stowarzyszenia dla członków wspierających będących zawodnikami KS L.A.S.
* Zobowiązuję się do opłacania wybranego pakietu startowego w ciągu 1 miesiąca od zapisu do Klubu i potwierdzenia przyjęcia przez trenera. W ramach pakietu startowego podstawowego (165zł) zawodnik otrzyma piłkę, koszulkę i spodenki. W ramach pakietu startowego rozszerzonego (290zł) zawodnik otrzyma piłkę, koszulkę, spodenki oraz dwuczęściowy dres. Wszystkie stroje mają nadruki KS L.A.S. oraz numer zawodnika. Pakiet startowy należy opłacić przelewem na konto Klubu (tytuł przelewu "Pakiet startowy podstawowy/rozszerzony Imię i Nazwisko zawodnika"). Rozmiary strojów należy uzgodnić z trenerem. Wydanie stroju i piłki nastąpi po okazaniu trenerowi potwierdzenia przelewu bankowego.

Wysłanie deklaracji oznacza zgodę rodzica / opiekuna prawnego na przystąpienie dziecka do Stowarzyszenia KS L.A.S. na prawach członka wspierającego Stowarzyszenia.

Więcej informacji w tym również dane kontaktowe do trenerów znajdują się w zakładkach poświęconych sekcji piłki nożnej i drużynom SEKCJE KLUBU / PILKA NOZNAKontakt w sprawach ogólnych dotyczących sekcji piłkarskiej: pilkanozna@kslas.pl

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy L.A.S.

Dodaj komentarz