Opłaty

Regulamin składek członkowskich zawodników trenujących w Klubie Sportowym L.A.S.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy L.A.S. z dnia 06.01.2017r. przedstawiamy zasady oraz wysokość opłat składek członkowskich dla członków wspierających KS L.A.S., obowiązujących w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

  1. sekcja piłki nożnej, drużyna trenująca 2 razy w tygodniu: opłata 90zł/mc
  2. sekcja tenisa stołowego drużyna trenująca 1 raz w tygodniu: opłata 50zł/mc

Opłaty mogą ulec zmianie od 1 września 2017 roku.

W przypadku przynależności do kilku sekcji lub drużyn Klubu, opłata członkowska stanowi sumę należnych opłat ustalonych dla poszczególnych sekcji i drużyn.

Składki członkowskie należy opłacać przez 10 miesięcy w roku tj. od stycznia do czerwca 2017r. oraz od września do grudnia 2017 r.

Ze względu na przerwę w zajęciach Klubu w okresie ferii zimowych tj. od 13 do 26 lutego 2017 roku, ustala się obniżenie składki członkowskiej za miesiąc luty 2017 o 50%.

Składki członkowskie należy opłacać przelewem do 10 dnia miesiąca na konto bankowe Klubu:
mBank S.A.  53 1140 2004 0000 3002 7481 2243  tytuł przelewu „Składka członkowska imię i nazwisko zawodnika, sekcja, opłata za RRRR.MM”  (RRRR=rok, MM=miesiąc).
W przypadku opłat składek członkowskich dla kilku zawodników, należy w tytule przelewu podawać ich imiona i nazwiska.