Opłaty

Regulamin składek członkowskich zawodników trenujących w Klubie Sportowym L.A.S.

Klub Sportowy L.A.S. podjął trudną ale konieczną decyzję o podniesieniu składek członkowskich dla zawodników sekcji piłki nożnej od 1 września 2018 r. Rozwój Klubu wymaga wprowadzenia szeregu zmian w sezonie 2018/2019, które przekładają się na wzrost kosztów działalności. Wyjaśnienie zostanie przesłane e-mailem czynnym zawodnikom sekcji piłki nożnej.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy L.A.S. z dnia 29.08.2018r. przedstawiamy zasady oraz wysokość opłat składek członkowskich dla członków wspierających KS L.A.S., obowiązujących w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r.

  1. sekcja piłki nożnej, drużyna trenująca 2 razy w tygodniu: opłata 110zł / mc
  2. sekcja piłki nożnej, drużyna trenująca 3 razy w tygodniu: opłata 130zł / mc
  3. sekcja tenisa stołowego drużyna trenująca 1 raz w tygodniu: opłata 50zł / mc

W przypadku przynależności do kilku sekcji lub drużyn Klubu, opłata członkowska stanowi sumę należnych opłat ustalonych dla poszczególnych sekcji i drużyn.

Składki członkowskie należy opłacać przez 10 miesięcy w roku z pominięciem miesięcy wakacyjnych.
Składki członkowskie należy opłacać przelewem do 10 dnia miesiąca na konto bankowe Klubu:
mBank S.A.  53 1140 2004 0000 3002 7481 2243  tytuł przelewu „Składka członkowska imię i nazwisko zawodnika, sekcja, opłata za RRRR.MM”  (RRRR=rok, MM=miesiąc).
W przypadku opłat składek członkowskich dla kilku zawodników, należy w tytule przelewu podawać ich imiona i nazwiska.